İK Değerlerimiz

ik2

Saygı

Kişiler arası ilişkilerde saygının insanı yücelttiğini biliriz.

Sevgi

Paylaştıkça sevginin çoğaldığına inanırız.

Sabır

Olumsuzluklar karşısında sabır göstermenin faydalarına inanırız.

Aidiyet

Aitlik duygusu ile çalışırız.

Ahlak

Kişiler arası ilişkilerde ahlaka değer veririz.

Adalet

Tüm ilişkilerde adaletli olmaya özen gösteririz.

Güven

Şirketimizin kaynaklarını koruruz ve en iyi şekilde firmamızın yararına kullanırız.

Anlayış

Önce anlamaya sonra anlaşılmaya çalışırız.

İyi Niyet

Hedeflerimize ulaşılabilmede kişiler arası güç birliği iyi niyettir.

Dürüstlük

Şirketimizin ve çalışanlarımızın gerçek sermayesi dürüstlüktür.

Çalışkanlık

Şirketimizin hedeflerini yakalamak için, minimum kaynakla maksimum fayda elde etmek ilkesiyle çalışırız.

Verimlilik

İnsan Kaynağının en uygun biçimde kullanılmasını sağlayarak verimliliği arttırmayı amaçlarız. Bu doğrultuda çalışanlarımızın kendilerini ve işlerini geliştirmeleri için gerekli düzenlemeler yaparız.

İnsancıl Davranış

Her şeyden önce çalışanlara değer verir, ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli yaklaşımları uygulamaya alırız.

Fırsat Eşitliği

Cinsiyet, ırk, din, medeni hal ve yaş farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza ilgili alan ve aşamalarda eşit fırsatlar sunmayı hedefleriz.

İş Güvencesi

Şirketimizde kurum kültürüne uygunsuz davranış sergilenmediği müddetçe çalışanlarımız şirketin bir parçasıdır.

Şeffaflık 

İzlenecek politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında tüm çalışanların destek ve katkısını alır, karar ve uygulamaları paylaşırız.

Gizlilik

Çalışanlara ait kişisel bilgilerin, ücret bilgilerinin ve şirkete ait bilgilerin gizli tutulması esastır.

Ölçülebilir Başarı

Şirketimizde başarılar, açıkça tanımlanan kriterlerle ölçülür.

Katılımcılık

Kararlara katılım, sorun çözme ve sürekli iyileştirmede ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla tüm süreçlerde çalışanların gönüllü destekleri alınır.