İK Politikası

İnsan kaynakları politikası, şirketteki tüm işlerin insan kaynağı kullanılarak verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması için; 'Doğru İşe Doğru İnsan' felsefesinden hareketle, çalışanların seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitiminde adil ve tutarlı uygulamalar içinde olmaktır.

Merkez Çelik A.Ş İnsan Kaynakları Vizyonu

Şirketimizin temel vizyonunu gerçekleştirebilmek için nitelikli insan kaynağımızın gücünü daha da artırmaktır.

Merkez Çelik A.Ş İnsan Kaynakları Misyonu

Şirket hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,

Profesyonel bir işe alım süreciyle değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşlar istihdam etmek,

Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu   destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar    oluşturmak,

Ülke ekonomik yapısına paralel bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,

Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek,   şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı      sağlamak.

Efektif insan kaynakları planlaması ile sektörümüzdeki rekabet gücümüzü arttırmak, geleceğin   liderlerini yetiştirmek,

Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak

Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli   aksiyonları gerçekleştirmek.