İSG Politikası

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Merkez Çelik A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışanı korumak , iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek adına birçok faaliyetlerde bulunmaktadır. İş Güvenliğini bir çalışma kültürü olarak gören Merkez Çelik A.Ş. 2007 yılından itibaren OHSAS-18001 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgesine sahiptir. Yıllık TSE gözetim tetkikleri ile faaliyetler denetlenmektedir. 

 

Merkez Çelik A.Ş.’de iş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünün yerleştirilmesi , çalışanların konuya olan duyarlılığının artırılması için kendi içinde haftalık periyotlarda denetimler yapılmaktadır. İş kazalarının en aza indirilmesi konusunda Merkez Çelik A.Ş. her bir ferdi çalışmakta ve riskleri en alt düzeye indirmede el birliği yapılmaktadır. 

 


İşi fili olarak yürütenlerin risklere daha yakın olduğunu düşünen Merkez Çelik A.Ş. yönetimi her bir çalışanın Şikayet ve Önerilerini ilete bileceği MÖS (Merkez Çelik Öneri Sistemi ) projesini hayata geçirerek şirket içi bilgisayarlarından on-line olarak ilete bilme imkanına sahip bulunmaktadırlar. Tabi olduğumuz İş Hukuku Mevzuat abonelikleri ile günü birlik olarak Mevzuattaki değişiklikler yakından takip edilmektedir. 


 

İş Güvenliği konusunda bilinçlenmenin ancak eğitimle ve bire bir çalışanlarla görüşülerek sağlanacağını düşüncesi ile farklı konularda kendi bünyesinde iş güvenliği eğitimleri düzenlenmektedir. İlk Yardım, Kazancı, Forklift Operatörlüğü, Ustalık Belgesi gibi sertifika eğitimlerini yetkili kurum ve kuruluşlardan alınmaktadır. İş Güvenliğine yönelik riskler; tehlike değeri , kaza olma olasılığı, kazanın şiddeti bir skala üzerinden puanlandırılarak en yüksekten düşüğe doğru riskler tespit edilip, işi yapan kişilerin,birim sorumlularının,işçi temsilcilerinin de aralarında bulunduğu bir ekip tarafından değerlendirilerek riskler ortadan kaldırılmaktadır. Riskin ortadan kaldırılması konusundaki duyarlılık her bir çalışanı kapsamaktadır. Bu bilinci yaymak ve geliştirmek İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünün yerleşmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. 

 

Döşeme İşçiliği

Mobilya İşçiliği

Ergonomik Çalışma

Baş Koruma Göz Koruma İşitme Güvenliği

Yüksekte Çalışma 

Ayak Koruma 

Kimyasalla Çalışma Vücut Koruma Kaynak İşçiliği   Akü YüklemeMerkez Çelik A.Ş. ürettiği ürünler kumaş, sünger, elyaf, ağaç, sunta ...vb esaslı ürünler olduğundan dolayı ciddi derecede yangın riski bulunmaktadır. Yangın Güvenliğine yönelik çeşitli cihaz ve ekipmanı bünyesinde bulundurmaktadır. 

Yangına dayanıklı yanmaz elbise ve solunum setleri

680 Adet çeşitli ebatlarda Yangın Söndürme Cihazları (Kuru Kimyevi Toz, Halocarbon, karbondiotsit.)

151 Adet hidrant hattına bağlı her an kullanıma hazır Yangın Dolabı

Fabrika genelinde her bir noktada duman algılama sensörleri

Merkez Çelik A.Ş. bünyesinde bulunan 10 Ton Suyu 5 Dak. içerisin de tahliye ede bileme kapasitesine sahip, 1 Tok Köpük deposu olan ve 27 Metre merdiven uzunluğu bulunan tam teşekküllü İtfaiye aracı bulunmaktadır.

Özellikle depolarda Sünger , elyaf, kumaş yangınlarına karşı daha etkili olabilmek için 20 Adet Köpük Ünitesi bulunmaktadır.

Çalışanların Yangına yönelik olarak bilinçlenmeleri için haftalık eğitim ve tatbikat faaliyetleri yapılmaktadır.

Ayrıca İşletme içerisinde her hafta işletme içi yangın risk tespiti ve tetkiki yapılmaktadır. Hazırlanan rapor üst yönetim dahil olmak üzere yayımlanmaktadır.

Yangın konusundaki hassasiyet öncelikle çalışanların can güvenliğinin sağlanması sonrasında milli servetin korunması bilincidir. Bu bilinç her bir Merkez Çelik A.Ş. çalışanında mevcuttur.