Kalite Politikası

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İşletme genelinde Toplam Kalite yönetimi uygulanmakta olup, her iş istasyonu kendi sorumluluğunu bilmekte ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışmaktadır. Eğitim vazgeçilmez yapıtaşımız olup,teknik, sosyal ve kurumsal eğitimler planlar dâhilinde yürütülmektedir. Verimlilik ve müşteri tatmini konulu çok sayıda 6 Sigma projeleri, Yalın çalışmaları, 5S çalışmaları gibi uzman kara kuşak,yeşil kuşak ve sarı kuşak mühendislerimiz tarafından projeler yapılmış ve yapılmakta olup Sürekli İyileştirme felsefesiyle devam etmektedir. Müşteri memnuniyetinin sürdürülmesi amaçlı, bayilerden ve müşterilerden gelen geribildirimler, öneriler değerlendirilmektedir.  BOY-SER satış sonrası hizmetler birimimize gelen şikâyetler, her hafta ürün üzerinde incelenir ve yapılması gereken değişiklikler için aksiyon planları açılarak problemin devamının olmaması sağlanılır. İşletmemiz çalışanlarının görüşleri ve iyileştirmeleri “Öneri Sistemi” sayesinde yürütülmekte olup, ödüllerle çalışanlarımız desteklenmektedir.7


ÜRETİM KALİTE YÖNETİMİ


 

Üretimin her safhasında 'mutlak müşteri tatmini' felsefesi ile üretim yapılmakta ve hammadde girdisinden bitmiş ürüne kadar ürünlerin kontrolü ve izlenilebilirliği sağlanmaktadır. 

 

  Ürünlerimizde kullanılan kumaşlar sarım makinelerinde sarılarak %100 kalite kontrole tabi tutulur.  Yarı mamul üretimi yapan tedarikçilerimizde şirketimiz bünyesinde çalışan Kalite Kontrol personeli bulundurulur ve buradaki kalite kontrol işlemi yerinde ve online olarak yapılır. Böylece tedarikçiden gelen ve kalite kontrolden geçemeyen bir yarı mamulün işletmeye girişi daha yerinde engellenmektedir. 

 

Hammadde ve yarı mamul şeklinde fabrikamıza giren her malzemenin uluslararası standartlar dâhilinde gerekli testleri yapılmakta, raporlanmakta ve gerekli şartları sağlayan malzemeler üretimde kullanılmaktadır. 

 

Üretim bantlarındaki ürünlerin kontrolü %100 olarak yapılmaktadır. Bant üzerinde üretilen her bir ürün ve ürünün kol, kırlent ayak gibi yan malzemeleri el terminali ve barkod destekli yazılımlarla takip edilmektedir. 


Hatalı üretim yapıldığı takdirde çıkan hatalar kayıt altına alınmakta, hatalı üretim yapan personelin kaydı tutulmakta, gereken eğitim verilmekte ve iyileştirme çalışmaları  bu veriler ile yapılmaktadır. 

Bant üzerinde kalite kontrol işlemi üretim otomasyon sürecinin bir alt süreci olup bu süreci geçemeyen bir ürünün bayiye sevk edilmesi sistem tarafından otomatik olarak engellenmekte ve ürün bayiye hiç bir şekilde gönderilememektedir. 

Her bir ürünün kendine ait tekil barkodu bulunmaktadır. Bu barkod numarası ile beş yıl için herhangi bir ürünün ne zaman, kim tarafından, nasıl ve hangi şartlarda üretildiği ve sevk edildiği bilgisine ulaşılabilmektedir. 

Merkez Çelik Kalite Otomasyonu'ndan anlık ve sürekli olarak hata verileri ayrıntılı olarak değerlendirilmekte, geçmiş dönemler ile karşılaştırılmakta ve Uygunsuzluğun olduğu yerde “Düzeltici Önleyici Faaliyetler” başlatılmaktadır. 

 

  Kalite Yönetim laboratuarımız mobilya sektöründe en kapsamlı ve yetkin laboratuar olup 480 m2 kapalı alana sahiptir. Kullandığımız cihazlar uluslar arası standartlarda olup, kalibrasyonları belirli periyotlar dâhilinde yapılmaktadır. Ayrıca kendi tasarımımız olan dinamik test cihazlarımız da mevcut olup, bitmiş ürün kontrolleri yapılmaktadır. 

  Laboratuarımız bünyesinde yapılan testler aşağıdadır.  -Aşındırma testi

-Boncuklanma testi

-Sürtünmeye karşı renk haslığı

-Metrekare ve kumaş sıklığı kontrolleri

-Flok kumaşlarda kazıma testi( Para testi) 

-Mukavemet testleri( Eğme ve çekme testleri)

-Sararmaya karşı renk haslığı testi

-Işığa karşı renk haslığı testi

-Yıkamaya karşı renk haslığı testi

-Boyut değişimi

-Dikiş dayanımı

-Deri bükülme dayanımı

-Deri sürtünme haslığı

-Deri yaşlandırma testi

-Yonga lifli levhalar için Üre formaldehit testi

-Yay çökme testi

-Oturak ve sırt baskı testi

-Şok testi

-Sandalye mukavemet testi

-Baza amortisör ve makas yorma testi

-Kanepe makası yorma testi


Ar-ge tarafından tasarlanan prototip ürünlere muayene-deney ve testler yapılarak, ürün seriye dahil edilmeden önce gerekli düzenlemler yapılır ve ürüne son hali verilir. 

Kumaş komitesi tarafından beğenilen kumaşların numunelerin fiziksel testleri yapılarak    seriye alınmaktadır.  

Seriye alınan kumaşların her partisinde fiziksel testler tekrarlanmaktadır. 

Yapılan test raporları 10 yıl süre ile arşivimizde saklanmaktadır ve müşteri şikâyetlerinde bu test sonuçları göz önünde bulundurulmaktadır. 

Merkez Çelik bünyesinde kullanılan tüm kumaşlara Kumaş kontrol elemanları tarafından %100 gözle kontrol yapılmaktadır. Kumaşta tespit edilen hatalar işaretlenmekte hangi metrajda, hangi hatanın olduğu barkod sistemine işlenmektedir. Bu hatalı kısımlar KKD ünitesinde pastal kesim esnasında kesilerek ayrılmaktadır. Kumaştaki hata oranı %5’in üzerinde ise kumaş topu kullanılmamakta ve iadesi yapılmaktadır.