Teknoloji Kullanımı

Merkez Çelik A.Ş. olarak gerek üretim merkezlerinde, gerek idari merkezlerde ve gerekse tedarikçilerde Bilgi sistemleri ve teknolojinin kullanımına çok önem verilmektedir. Şirketimiz bünyesinde Bilgi Teknolojileri ve Teknoloji ve Sistem Geliştirme departmanları mevcut olup, yazılım geliştirme, makine ve sistem tasarlama ve geliştirme projeleri gerçekleştirilmektedir. 

Bilgi Teknolojileri olarak erp sistemi, sahadan veri toplama, mobil uygulamalar, iş zekası, scada sistemleri gibi bir çok alanda projeler geliştirilmektedir. 

Yalın, 6 Sigma,EFQM ve benzeri iyileştirme çalışmaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan yazılım ve sistem altyapısı yine BT ve Teknoloji Sistem Geliştirme Departmanları tarafından karşılanmaktadır. 

Şirketimiz bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımlar kendi BT ekibimiz tarafından geliştirilmekte olup kullanılan yazılımların %95'i yine şirketimiz bünyesinde geliştirilmiştir. 

Özellikle mobil uygulama tarafında ciddi yatırım yapılmış olup 130 el terminali sürekli olarak sahadan veri toplamakta ve her türlü işlem online olarak yapılmaktadır. 

 

Gerek kendi işletmemizde ve gerekse tedarikçi firmalarımızda kalite kontrol işlemi mobil cihazlar, barkod teknolojisi ve GPRS teknolojisi yardımı ile gerçek zamanlı yapılmaktadır.  Girdi kalite kontrolünde kumaş sarım makinalarında kontrol yapılmakta buradaki otomasyon sistemi erp sistemi ile entegre çalışmakta ve kumaşların kalite kontrol bilgileri geçmişten bugüne takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. 

 


Yine üretimin belli noktalarına konulan kiosklar ile operasyon takibi yapılmakta ve anlık verimlilik hesapları yapılmaktadır.  

Bantlardan ve iş istasyonlarından scada yazılımları ile bilgiler alınmakta ve bant duruşları takip edilmektedir.  

Depolarda akıllı depo sistemleri kullanılmakta olup yine mobil cihazlar yardımı ile ambar ve lokasyon takibi yapılmaktadır. Kumaş kesim biriminde rfid destekli üstten taşıma ve operasyon tamamlama sistemi kullanılmaktadır. 

Yine belli onay mekanizmalarından geçmesi gereken iş süreçleri kurumsal iş akışı yazılımı ile tamamen elektronik ortamda takip edilmekte, kağıt kullanılmamakta ve ciddi şekilde kağıt ve zaman tasarrufu yapılmaktadır. Ayrıca geçmişe yönelik takip edilebilirlik sağlanmıştır. 

Merkez Çelik A.Ş. olarak dış piyasadaki rekabet ortamına ayak uydurabilmek ve dış piyasadaki Pazar payımızı büyütmenin sadece ürün ve üretim proseslerindeki iyileştirmelerle yeterli olmayacağı bunun yanında üretim teknolojlerin de etkili bir biçimde kullanmamız gerektiği farkındalığına varılmıştır. Ürtim teknolojisindeki gelişmelerle tasarruf sağlayıcı ve verimliliği arttırıcı çalışmaların yapıla bilmesi için 2007 yılında teknoloji ve sistem geliştirme müdürlüğü kurulmuştur. 

Teknoloji ve sistem geliştirme müdürlüğünün görevi; üretim sistemlerinde ulaşılmak istenen nihai ürün elde edilene kadar gerçekleştirilen iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilebilmesi için yalın üretim ilkelerine dayalı, mekanik entegrasyon ve üretim süreçlerinin yüksek performans değerleriyle yürütülmesini sağlayacak otomasyon sistemleri kurarak; minimum işgücü ve enerji girdileriyle, talep edilen çıktının istenilen kalite düzeyinde elde edilmesiyle firmamızın sektöründeki rekabet gücünü sürekli olarak daha yukarılara taşımaktır. 

Teknoloji ve sistem geliştirme departmanı olarak 3 adet Tübitak- TEYDEB projesi başarıyla gerçekleştirmiş. 1 adet SAN-TEZ projesi ve 1 adet Tübitak- TEYDEB projesi ise devam etmektedir. Yıllık 2 adet Tübitak- TEYDEB veya Santez Projesinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca Üniversite Sanayi işbirliği açısından Erciyes Üniversitesi görüşmelerimiz devam etmekte. Bizim ihtiyaçlarımızı ve üniversitenin yaptıkları kadrolarımız tarafından yakından takip edilmektedir.