Uygulamalarımız

GörevTanımları

Şirket’teki görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık tarifleri yapılır. Bu görevi yürütecek olan iş gören de bulunması gereken nitelikler tespit edilir.

Eğitim

Eğitimler, hem şirketin geleceği için en önemli kaynağı olan işgörenin gelişme ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, hem de organizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeni gelişmelerin kazanılmasına yönelik olarak verilir. Eğitim talepleri çalışanlarımızdan alınır ve şirket politika ve hedeflerine uygun olan hem kişisel gelişime yönelik hem de teknik bilgi öğrenmek amaçlı eğitimler çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda verilir.

Ücretlendirme

İş gören, adil ve objektif ölçülere göre ve yaptığı işin şirket için değerine göre; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde grubun parasal ve parasal olmayan imkanlarından yararlandırılır. Merkez Çelik A. Ş de ücretler çalışanın yetkinlik ve performansına göre belirlenir. Çalışanın temel ve ek eğitimleri ile çalışma dönemlerinde gösterdiği performansı çalışanın alacağı zam oranının temelini oluşturur.

Performans Yönetimi

Çalışanlar belirlenmiş performans kriterlerine göre değerlendirilir. Başarılı iş gören, gelişmesi ve daha üst kademelere geçmesi için teşvik edilir, yetiştirilir ve gereğinde parasal ya da parasal olmayan yöntemlerle ödüllendirilir. Merkez Çelik A. Ş de 360 derece performans yönetimi uygulanır. Yılda bir defa yapılan bu yöntemle kişinin temel ve yönetsel yetkinlikleri ölçülür ve çalışanın hedeflerine ne ölçüde ulaştığı bilgisine çalışma arkadaşlarından ulaşılır. Çalışanın aldığı performans puanları İK departmanında saklı tutularak yıllar itibariyle çalışanların performansları çıkarılır ve elde edilen göstergeler çalışanın kariyer planlamasındaki temel unsurunu oluşturur.

Kariyer Planlama

Merkez Çelik A. Ş. bünyesinde yapılan Kariyer Planlama / Geliştirme sürecinin amacı, potansiyeli olanların erken fark edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır. Boydak grubunda uzmanlık ve yönetici kadrolarının genellikle grup bünyesinden sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir, Topluluk içi rotasyon imkanları çok sık yapılır. Amaç, kişisel gelişimin organizasyonel gelişim çerçevesinde geliştirilmesidir.

Oryantasyon

Şirkete yeni giren çalışana, şirketin amaçları açıklanır ve bu amaca ulaşmak için kendisinin katkısı üzerinde durulur. Bu doğrultuda yeni çalışanların hepsine Oryantasyon Planı uygulanır ve şirketi ve kurum kültürünü tanımasına fırsat tanınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlanır, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve tüzükler doğrultusunda, güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemler alınır.

MÖS(Merkez Çelik A.Ş Öneri Sistemi)-Paylaşarak Büyüyoruz

Merkez Çelik bünyesinde oluşturulan Öneri sistemi ile amacımız, çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerinin değerlendirilmesi ve uygulamaya konularak organizasyonun sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürerek şirketimize artı değerler yaratmaktır. Önerisi kurul tarafından beğenilen çalışanlarımızın verdikleri öneriler fayda maliyet analizine göre ödüllendirilir. Önerisi kabul edilen çalışanlar MÖS Ödüllendirme Cetveline göre ödüllendirilir. Yılsonunda en çok öneriyi veren, en çok getiri getiren öneriyi veren çalışanlarımız yönetimimiz tarafından ayrıca ödüllendirilir. MÖS yapılan reklam çalışmaları ve ödüllendirmeler sayesinde ilk gün ki heyecanıyla şirketimize ve çalışanlarımıza kazandırmaya devam etmektedir.